www.mis.lviv.ua
Головна arrow Офіційно arrow Рішення Виконавчого Комітету (2006р.) arrow Рішення № 152 від 06.04.2006р.
16.07.2020
 
 
Рішення № 152 від 06.04.2006р. Переглянути як PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
06.04.2006
Image

НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 152


від 06 квітня 2006 р.

 

Про затвердження Положення про
опікунську раду у складі органів
опіки і піклування

Відповідно до Конституції України, ст.34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Правил опіки і піклування, затверджених Наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999р. №34/166/131/88, Закону України ”Про охорону дитинства” №2402-ІІІ від 26.04.2001р., Закону України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” №2342-IV від 13.01.2005р, Законом України „Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей” №2623-IV від 2.06.2005р., Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2003 року №1377 „Про затвердження Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення”, Закону України „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання” від 11.11.2003р. №1382, Методичних рекомендацій „Функції органів опіки і піклування згідно з новим Сімейним кодексом України”, затверджених обласним управлінням юстиції 25.04.2004р., з метою захисту прав мешканців територіальної громади у даній сфері, виконавчий комітет Новороздільської міської ради

В И Р І Ш И В:

 1. Затвердити Положення про опікунську раду у складі органів опіки і піклування.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань гуманітарної політики.

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                                         В.Т.ГУПАЛО


 

 

 

Затверджено рішенням виконкому
№ 152 від 06.04.06 р.
Прийнято на засіданні опікунської ради,
Протокол № від

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
про опікунську раду у складі органів опіки і піклування

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Опікунська рада створена і діє у відповідності до чинного законодавства, регламенту виконавчих органів, положень про відділи і управління Новороздільської міської ради, цього Положення.
Опікунська рада створюється для допомоги в роботі при органах опіки та піклування.
Опікунська рада має дорадчі функції.
До складу опікунської ради входять депутати, представники органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади і громадськості.
Положення про опікунську раду затверджується на засіданні виконавчого комітету.
Секретар опікунської ради затверджується на засіданні виконавчого комітету.
Обов'язки секретаря опікунської ради виконує штатний інспектор опікунської ради, повноваження якого є в його посадових обов’язках.
Опікунська рада діє у структурі органів опіки і піклування (міський голова як головна посадова особа територіальної громади, заступник міського голови з відповідних повноважень, виконавчий комітет, управління і відділи, опікунська рада як дорадчий орган).
Опікунська рада як громадський дорадчий орган утворюється при виконавчому комітеті.
Опікунська рада є постійно діючим дорадчим органом, створюється з метою залучення представників громадськості до діяльності у сфері опіки та піклуванняі, узгодженого вирішення питань, що виникають у цій галузі.
Опікунська рада формується на засадах рівного представництва осіб від усіх органів опіки і піклування, громадськості.
Опікунська рада діє на принципах:

 • взаємної поваги, довіри, рівноправності та відповідальності сторін за виконання прийнятих рішень і досягнутих домовленостей для захисту законних прав та інтересів підопічних,
 • узгодження позицій сторін шляхом консультацій у вирішенні практичних питань у сфері, з метою поєднання інтересів держави, кожного підопічного, запобігання конфліктам, забезпечення національної безпеки;
 • невтручання в особисте життя громадян.

Голова опікунської ради та персональний склад затверджуються на засіданні виконавчого комітету міської ради на строк повноважень ради.
Опікунська рада організується чисельністю не менше 5-ти осіб: голова опікунської ради, члени опікунської ради .
Загальне керування опікунською радою здійснює виконавчий комітет міської ради.
Опікунська рада керується у своїй роботі діючим законодавством, а також цим Положенням.
Пропозиції щодо змін до персонального складу опікунської ради на розгляд виконкому вносить міський голова. Опікунську раду очолює голова опікунської ради, який має одного заступника.
Голова опікунської ради має право вносити пропозиції міському голові про зміни та доповнення до персонального складу ради, положення про неї.
Голова опікунської ради з призначенням має бути членом виконкому.
За організацію діяльності опікунської ради відповідає її голова, за ведення діловодства секретар опікунської ради, за діяльність опікунської ради у складі органів опіки і піклування відповідає заступник у визначеній сфері.
На посаду секретаря опікунської ради призначається посадова особа органу місцевого самоврядування з тим, щоб він відповідав за організаційні питання: скликання засідань, ведення документації, оформлення рішень та доведення їх до сторін, передачі у виконком, інші органи і установи, тощо.
У разі відсутності секретаря протоколи веде за дорученням головуючого на засіданні визначена особа опікунської ради. Засідання опікунської ради в разі відсутності голови веде його заступник.

 

ІІ. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

Предметом у сфері повноважень у діяльності опікунської ради є:

 • громадський контроль за станом організації опіки та піклування відповідно до Правил, чинного законодавства;
 • зв”язки між громадами, їх опікунськими радами, громадянами та відповідними установами, підприємствами, організаціями, органами виконавчої влади у даній сфері;
 • попередній перед виконкомом чи судом розгляд справ;
 • підготовка висновків, пропозицій, зауважень, актів, довідок, посвідчень, описів, проведення обстежень;
 • сприяння у здійсненні заходів щодо започаткування позитивних ініціатив;
 • планування заходів;
 • координація навчання по програмах партнерства громад у сфері опіки і піклування;
 • координація розподілу гуманітарної та міжнародної допомоги підопічним, сприяння фондам, організаціям підтримки у сфері опіки і піклування;
 • сприяння діяльності з проблем національної та міжнародної безпеки, дотриманням міжнародних прав підопічних.

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ПРАВА ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

Опікунська рада має право діяти в межах своїх повноважень та в спосіб, визначений законом.
Громадяни, установи, організації повинні сприяти в роботи опікунської ради, надавати офіційну інформацію стосовно питань, що виникають у зв”язку з виконаннями нею повноважень.
Конфіденційна інформація, що стала відома в процесі діяльності опікунської ради не підлягає розголошенню, за винятком передбаченого чинним законодавством порядку.
Рішення опікунської ради є обов”язковими для розгляду міським головою, виконкомом, виконавчими органами ради, сесією ради, органами виконавчої влади, іншими установами, підприємствами, організаціями в межах їх повноважень.
Рішення опікунської ради оформляються протоколами (рішеннями, висновками) і мають рекомендаційний характер, впроваджуються в життя рішенням виконкому.
При незгоді виконкому з рекомендаціями опікунської ради він дає обгрунтовану чинним законодавством чи відповідними актами аргументацію.

 

ІV. ФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

Формою діяльності опікунської ради є
— засідання:
— підготовка рішень опікунської ради та проектів розпоряджень міського голови, рішень виконкому, сесії, проектів договорів, угод, підготовка висновків, пропозицій, зауважень, актів, довідок, посвідчень, описів, проведення обстежень;
— сприяння у здійсненні прийнятих рішень;
— підготовка висновків по спірних питаннях, які виникають та є компетенцією опікунської ради.
Засідання ради вважається правомірним, якщо в ньому взяло участь не менше 2/3 членів ради.
Рішенням приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні її членів.
Рішення опікунської ради мають рекомендаційний характер.
Засідання опікунської ради можуть мати виїздний характер, місце засідання вказується у протоколі.
Копії справ підопічних, що змінили місце проживання, передаються за новим місцем обліку в органи опіки і піклування.
Копія особової справи передається в орган опіки і піклування при зміні місця проживання підопічного.
На час роботи опікунської ради члени опікунської ради звільняються від основних обов”язків зі збереженням середньої заробітної плати. Про участь у засіданні виконком за візою голови опікунської ради чи секретаря видає відповідні довідки.
Опікунська рада може використовувати у своїй діяльності бланки, форма яких затверджується виконкомом.
При виконкомі Новороздільської міської ради може створюватись громадська приймальня органу опіки і піклування, положення про яку затверджується виконкомом.
Опікунська рада здійснює свою діяльність на основі планів, що розробляються в міру потреби (на місяць, квартал, півріччя чи рік) і затверджуються нею.
Опікунська рада не менше одного разу на рік звітує про свою роботу на засіданні виконкому.
Звіт готує секретар опікунської ради, доповідає голова опікунської ради.
Виконком оцінює роботу опікунської ради задовільно чи незадовільно.
Виконком Новороздільської міської ради здійснює організаційне та фінансове забезпечення роботи опікунської ради.

 

V. РОБОТА ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

Робота опікунської ради здійснюється у наступним чином:
— розгляд поданих документів, що надійшли у виконком, на особистих прийомах, у громадську приймальню, в опікунську раду;
— обстеження чи дослідження у дорученій сфері;
— діловодство опікунської ради;
–– засідання опікунської ради.
Голова опікунської ради може вести особистий прийом громадян та делегацій.
Засідання опікунської ради скликаються не рідше одного разу в місяць і оформляються протоколом. Протоколи підписує голова і секретар опікунської ради або всі члени опікунської ради.
У виняткових випадках у випадку визнання діяльності опікунської ради незадовільною та її розпуску, функції опікунської ради до затвердження нового складу виконує виконком.

 

VІ. РОЗПОДІЛ ОБОВ”ЯЗКІВ У ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ.

ГОЛОВА ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ:
- здійснює загальне керівництво роботою опікунської ради і відповідає за діяльність опікунської ради;
- може вести особистий прийом;
- підписує документи опікунської ради;
-розробляє проект Положення про опікунську раду та дає пропозиції щодо розподілу - обов’язків, кандидатури на свого заступника.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ:
Виконує доручення голови опікунської ради .

СЕКРЕТАР ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ
- готує проекти рішень та висновків опікунської ради;
- веде і оформляє протоколи засідань;
- підписує документи опікунської ради;
-організаційна підготовку засідань;
- відповідає за облік і звітність;
- бере участь у судових засіданнях в інтересах підопічних;
-оформляє та видає рішення, висновки, рекомендації, акти, описи, посвідчення, договори.

ЧЛЕНИ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ:
беруть участь у засіданні опікунської ради , готують власні пропозиції, висновки та виконують обов’язки відповідно до розподілу повноважень та окремі доручення голови опікунської ради, міського голови.

 

VII. Взаємодія в роботі органів опіки та піклування

Органи опіки та піклування відповідно до покладених на них завдань та розподілу повноважень між структурними підрозділами відповідних управлінь і відділів:

 • вирішують питання про встановлення і припинення опіки та піклування;
 • ведуть облік щодо осіб, які потребують опіки (піклування);
 • здійснюють нагляд за діяльністю опікунів і піклувальників;
 • забезпечують тимчасове влаштування неповнолітніх та непрацездатних осіб, які потребують опіки (піклування);
 • укладають договори з директорами дитячих містечок СОС;
 • розглядають звернення дітей щодо неналежного виконання батьками (одним з них) обов'язків з виховання або щодо зловживання батьків своїми правами;
 • вирішують згідно з чинним законодавством питання щодо грошових виплат дітям, які перебувають під опікою (піклуванням);
 • розглядають спори, пов'язані з вихованням неповнолітніх дітей;
 • розглядають скарги на дії опікунів (піклувальників);
 • вирішують питання щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які закінчили навчально-виховні заклади і не мають житла;
 • вживають заходи щодо захисту особистих та майнових прав неповнолітніх дітей і осіб, які перебувають під опікою (піклуванням);
 • беруть участь у розгляді судами спорів, пов'язаних із захистом прав неповнолітніх дітей та осіб, які перебувають під опікою (піклуванням);
 • установлюють опіку над майном у передбачених законом випадках;
 • оформлюють належні документи щодо особи підопічного та щодо майна, над яким установлюється опіка;
 • охороняють та зберігають житло і майно підопічних і визнаних безвісно відсутніми;
 • провадять іншу діяльність щодо забезпечення прав та інтересів неповнолітніх дітей та повнолітніх осіб, які потребують опіки і піклування.


Рішення про встановлення опіки (піклування) приймається не пізніше як у місячний термін з моменту, коли відповідному органові опіки та піклування стане відомо про потребу встановлення опіки чи піклування.
Органом, який приймає рішення щодо опіки і піклування є виконавчий комітет міської ради.
Рішення органів опіки і піклування про призначення чи звільнення опікунів і піклувальників від виконання своїх обов'язків, а також з інших питань опіки і піклування можуть бути оскаржені в установленому законом порядку.
Керівництво органами опіки та піклування і контроль за їх діяльністю здійснюють в межах компетенції обласна державна адміністрація (контроль за виконанням делегованих повноважень) та виконавчий комітет.
Безпосереднє ведення справ щодо опіки і піклування покладається у межах їх компетенції на відповідні відділи й управління, виконавчий комітет у межах повноважень та Положень про них.

 • Органи освіти здійснюють діяльність з питань виявлення, обліку та передачі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячих будинків, шкіл-інтернатів різних профілів, на усиновлення, під опіку (піклування), вживають заходів до захисту прав та інтересів неповнолітніх та з питань, що належать до їх компетенції.
 • Органи в справах сім'ї та молоді, служби в справах неповнолітніх здійснюють діяльність з питань виявлення, обліку та тимчасового влаштування безпритульних дітей, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що утримуються в державних дитячих закладах, на виховання в сім'ї (прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу) та з інших питань, що належать до їх компетенції. Сприяють залученню коштів до виконання молодіжних програм, соціальної підтримки дітей, молоді, жінок, сімей, сприяють впровадженню прогресивних форм виховання дітей позбавлених батьтківського піклування.
 • СУСН організовує і здійснює з іншими відділами, управліннями, кримінальною міліцією у справах неповнолітніх заходи щодо соціального захисту неповнолітніх, виявлення причин і умов, що спричиняють дитячу бездоглядність та профілактику правопорушень.
 • ЦССМ веде соціальну роботу у визначеній сфері.
 • Управління праці та соціального захисту населення здійснюють діяльність щодо забезпечення догляду, надання соціально-побутового та медичного обслуговування громадянам похилого віку, інвалідам і дітям з вадами фізичного та розумового розвитку, які цього потребують, соціальний захист дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, недієздатних, організовують роботу та контроль надання установлених пільг дітям-сиротам, одиноким матерям, сімям.
 • Установи охорони здоров'я здійснюють діяльність (діагностичну, лікувальну, експертну) щодо осіб, визнаних судом недієздатними внаслідок психічних захворювань або визнаних судом обмежено дієздатними внаслідок зловживання спиртними напоями чи наркотичними речовинами, а також щодо утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до трьох років у будинках дитини. Організовують роботу з охорони здоровя дітей, матерів, відбору дітей та підлітків на санаторно-курортне лікування, контроль стану здоровя дітей у закладах, якість продуктів дитячого харчування.
 • Опікунська рада приймає дорадчі рішення та рекомендує їх до затвердження виконкому міської ради.
 • Виконавчі комітети приймають рішення щодо затвердження рішення опікунської ради, після якого вони вступають у законну силу.
 • Міський голова, заступник міського голови з гуманітарних питань здійснюють загальне керівництво та контроль у сфері гуманітарної та політики соціального захисту.

Опікуни та піклувальники, задіяні установи, організації, підприємства здійснюють свою діяльність відповідно до чинного законодавства.
Опіка (піклування) встановлюється за місцем проживання особи, яка підлягає опіці (піклуванню), або за місцем проживання опікуна (піклувальника).
Установи та особи, яким стане відомо про малолітніх, неповнолітніх, що залишилися без піклування батьків, про бездоглядних, повинні негайно повідомити про це органи опіки та піклування за фактичним місцезнаходженням дітей, що підлягають опіці (піклуванню). Вони також повинні повідомити про повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування).
Такими особами та установами є:

 • близькі родичі та інші особи;
 • житлово-експлуатаційні контори, будинкоуправління, власники чи орендатори житлових будинків;
 • органи освіти та керівники навчально-виховних закладів;
 • органи в справах сім'ї та молоді;
 • служби в справах неповнолітніх;
 • органи внутрішніх справ;
 • органи соціального захисту населення;
 • органи РАГСу;
 • нотаріальні контори;
 • судові органи;
 • лікувально-профілактичні установи психіатричного профілю;
 • установи банків;
 • інші організації й установи.

 

 

 

 

 

 

 

 

При одержанні відомостей про неповнолітніх, які залишилися без піклування батьків, органи опіки та піклування зобов'язані негайно здійснити відповідне обстеження і при встановленні факту відсутності опіки батьків забезпечити тимчасове влаштування неповнолітніх до вирішення питання про призначення опікуна чи піклувальника.


Рішення органу опіки та піклування (виконкому) є обов'язковим до виконання, якщо протягом десяти днів від часу його винесення заінтересована особа не звернулася за захистом своїх прав або інтересів до суду, крім випадку, передбаченого частиною другою статті 170 Кодексу.
Звернення за захистом до органу опіки та піклування не позбавляє особу права на звернення до суду.
У разі звернення з позовом до суду орган опіки та піклування припиняє розгляд поданої йому заяви.
У разі звернення з позовом до суду припиняється виконання рішення органу опіки та піклування.


При розгляді судом спорів

 • щодо участі одного з батьків у вихованні дитини,
 • місця проживання дитини,
 • позбавлення та поновлення батьківських прав,
 • побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав,
 • відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду,
 • порушення житлових та майнових прав дитини,
 • скасування усиновлення та визнання його недійсним обов'язковою є участь органу опіки та піклування.

 

 

 

 

 

Орган опіки та піклування подає суду

 • письмовий висновок щодо розв'язання спору
 • на підставі відомостей, одержаних у результаті обстеження умов проживання дитини, батьків, інших осіб, які бажають проживати з дитиною, брати участь у її вихованні,
 • а також на підставі інших документів, які стосуються справи.

 

 

 

Суд може не погодитися з висновком органу опіки та піклування, якщо він є недостатньо обґрунтованим, суперечить інтересам дитини.

Установами і місцями тимчасового влаштування неповнолітніх є:

 • сім'ї громадян, які погодились утримувати дитину до визначення її подальшої долі;
 • навчально-виховні заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • притулки для неповнолітніх.

 

 

 

На кожну особу, яка потребує опіки чи піклування, органи опіки та піклування складають реєстраційну картку, а також за актом здійснюють опис майна, що їй належить, формують паспорт соціального ьзахисту особи.
У разі відсутності в цих осіб свідоцтва про народження, свідоцтва про право власності, приватизаційних паперів, а також інших особистих документів органи опіки і піклування забезпечують їх одержання у відповідних установах або звертаються до прокуратури за захистом прав підопічних у суді..
Якщо неповнолітні залишилися без піклування батьків, то органи опіки й піклування влаштовують їх:

 • у віці до трьох років, а дітей-інвалідів та дітей з вадами у фізичному та розумовому розвитку у віці до чотирьох років – у будинки дитини органів охорони здоров'я;
 • у віці від трьох до вісімнадцяти років - у дитячі будинки або школи-інтернати органів освіти;
 • дітей-інвалідів з вадами фізичного та розумового розвитку (глибоко розумово відсталих) у віці від чотирьох до вісімнадцяти років - у відповідні дитячі будинки-інтернати органів соціального захисту населення, а з вісімнадцяти - у будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів, психоневрологічні інтернати.

Неповнолітніх, які досягли шістнадцяти років і залишилися без піклування батьків, органи опіки та піклування зобов'язані

 • влаштувати на роботу або забезпечити навчання їх у школах, школах-інтернатах, професійно-технічних чи вищих навчальних закладах.
 • Влаштування цих осіб на роботу або навчання не позбавляє органи опіки та піклування від подальшого опікування ними.

 

 

Управління майном, що належить особам, над якими встановлено опіку чи піклування або які влаштовані в будинки дитини, дитячі будинки, відповідні навчальні заклади, дитячі будинки-інтернати та будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів, здійснюється опікунами та піклувальниками.

Якщо в особи, над якою встановлено опіку (піклування), є майно, що знаходиться в іншій місцевості, то опіка над цим майном установлюється органами опіки і піклування за місцезнаходженням майна, про необхідність такої опіки може повідомлятись міськими органами опіки і піклування або витребуватись відповідна інформація.

За заявою зацікавлених осіб орган опіки та піклування може призначати опікуна для охорони майна відсутнього громадянина, а також для управління його майном до закінчення одного року з дня одержання останніх відомостей про його місцеперебування.

Майно передається опікунам або піклувальникам за актом, один примірник якого знаходиться в органах опіки та піклування, а другий передається опікуну або піклувальнику. Акт передачі майна складається представниками органів опіки та піклування і підписується ними, опікунами або піклувальниками й не менш ніж двома понятими. Гроші та цінні папери передаються на зберігання до установи банку.

Охоронне свідоцтво та ощадна книжка зберігаються в опікуна (піклувальника) або в органах опіки та піклування, про що в особовій справі робиться відповідний запис.

Опікун не має права без дозволу органів опіки та піклування укладати угоди, а піклувальник - давати згоду на їх укладання, якщо вони виходять за межі побутових.

Такими угодами є договори, що вимагають нотаріального засвідчення та спеціальної реєстрації, про відмову від майнових прав, які належать підопічному, поділ майна, поділ, обмін та продаж житлової площі, а також видача письмових зобов'язань тощо.

Органи опіки та піклування мають право, якщо це потрібно для захисту інтересів підопічних, обмежувати право одного з батьків або опікуна (піклувальника) розпоряджатися вкладом, внесеним будь-ким на ім'я підопічного, майном чи житлом для попередження бродяжничества чи бездоглядності.


Опікуни (піклувальники) подають щорічно, не пізніше 1 лютого, до органів опіки та піклування звіт про свою діяльність за минулий рік щодо захисту прав та інтересів підопічних, у тому числі щодо збереження належного їм майна та житла.

На вимогу органів опіки та піклування опікуни (піклувальники) зобов'язані подавати звіти в інший визначений ними термін.
Після припинення опіки та піклування опікуни (піклувальники) подають загальні звіти про свою діяльність.

Обов'язки з опіки та піклування опікунами та піклувальниками виконуються безоплатно.
Дії опікунів (піклувальників) можуть бути оскаржені будь-якою особою, у тому числі і підопічною, в органи опіки та піклування за місцем проживання підопічного.

Рішення органів опіки і піклування про призначення або звільнення опікунів і піклувальників від виконання своїх обов'язків, а також з інших питань опіки і піклування можуть бути оскаржені зацікавленими особами чи опротестовані прокурором у встановленому законом порядку.

Контроль за діяльністю опікунів і піклувальників здійснюється органами опіки та піклування із залученням громадськості шляхом планових відвідувань осіб, які перебувають під опікою (піклуванням).

Періодичність відвідувань установлюється окремим графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки і піклування.

При потребі розгляд результатів перевірок виноситься на засідання опікунської ради для вжиття відповідних заходів.
Про результати перевірки складається акт у двох примірниках, один з яких зберігається в органах опіки та піклування і є підставою для оцінки діяльності опікунів і піклувальників, другий - в опікуна (піклувальника).

Органи опіки та піклування зобов'язані, а особа, стосовно якої припинено опіку (піклування), має право вимагати від опікуна або піклувальника відшкодування майнових збитків, завданих їй недобросовісним або недбалим виконанням опікунських обов'язків.

Органи опіки та піклування зобов'язані, а особа, що стала повнолітньою, може вимагати від батьків відшкодування майнових збитків, відновлення житлових прав, завданих їй недобросовісним або недбалим виконанням батьківських обов'язків.

У разі влаштування дитини до державного дитячого закладу дозвіл на оренду житлового приміщення надається органом опіки та піклування за місцезнаходженням житла житлово-експлуатаційній конторі. У цьому разі одержані від оренди кошти використовуються на утримання житла в належному стані, оплату комунальних послуг, а решта - перераховується на особистий рахунок дитини, відкритий органами опіки та піклування в установі банку.

Контроль за цільовим використанням коштів покладається на органи опіки та піклування.

Органи опіки та піклування приймають рішення, зазначені в пп.6.1, 6.2, 6.3, 6.4 Правил, протягом місяця з дня, коли їм стало відомо або мало бути відомо про потребу прийняття такого рішення (надходження заяв, повідомлень тощо).

Голова опікунської ради

Керуючий справами виконкому                                                                            Т.Я.Цибеняк

 
< Попередня   Наступна >
 
Top! Image Image Top!