www.mis.lviv.ua
Головна arrow Комунальне майно arrow Правила благоустрою та забезпечення чистоти і ... arrow АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
07.12.2016
 
 
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ Переглянути як PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
Написав Administrator   
11.09.2008

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

рішення Новороздільської міської ради "Про затвердження Правил благоустрою та забезпечення чистоти і порядку в м. Новий Розділ"

   Цей аналіз регуляторного впливу (далі Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.03 № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 №308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Новороздільської міської ради "Про затвердження Правил благоустрою та забезпечення чистоти і порядку в м. Новий Розділ ", як регуляторного акту.

 

1. Опис проблеми

Благоустрій-це візитна картка кожного населеного пункту. Стан вулично-дорожньої мережі, освітлення, озеленення та чистота міста–оцінка як місцевої влади, так і громадського впливу. Це показник рівня участі Новороздільської міської громади у вирішенні проблем та перспектив розвитку сфери благоустрою та комунального обслуговування міста.

На сьогоднішній день Правила благоустрою м. Новий Розділ не розроблені. Дане питання частково відрегульоване рішенням Виконавчого комітету Новороздільської міської ради № 207 від 25 травня 2006 року „Про затвердження видів  порушень чинного законодавства про благоустрій населених пунктів та поводження з відходами та перелік посадових осіб, яким надається право складати протоколи, що підтверджують факти порушення” (далі-Документ).

За цей проміжок часу зазнала істотних змін і вдосконалення нормативна база у сфері благоустрою. Зокрема, було прийнято Закон України "Про благоустрій населенних пунктів"  (№2807-IV від 06.09.05 р.); Постанови КМУ "Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об"єктів благоустрою" (№826 від 15.06.06 р. ), "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населенних пунктах" (№1045 від 01.08.06 р.); Накази Мінбуду України "Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України" (№105 від 10.04.06 р.), "Про затвердження Положення про порядок конкурсного відбору підприємств з утримання об"єктів благоустрою населених пунктів" (№160 від 11.11.05 р.).

Враховуючи вищевикладене Документ, на сьогоднішній день, не відповідає вимогам вищезгаданих нормативно-правових актів, а тому не може об’єктивно, за допомогою сьогоднішніх важелів впливу, регулювати відносини, що виникають у сфері благоустрою, повною мірою забезпечувати охорону прав і законних інтересів громадян міста, фізичних та юридичних осіб.

Регулювання викликане необхідністю розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій міста у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об’єктів; організації належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення; створення умов для реалізації прав суб’єктами у сфері благоустрою м. Новий Розділ.

Склалася ситуація, коли немає чіткого визначення прав і обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою, не визначені межі відповідальності між суб’єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування  і, на кінець, немає єдиного систематизованого нормативно-правового акту, до якого можна б апелювати з тим, щоб захистити свої права і відстояти власні інтереси.

Неможливість розв’язання даної проблеми за допомогою ринкових механізмів або чинних законодавчих та нормативно-правових актів вищих органів державної влади, пов’язана із тим, що існує пряма вказівка Закону на необхідність розв’язання подібних проблем саме за допомогою прийняття регуляторних актів. Зокрема ст.34 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" визначає, що Правила благоустрою території населеного пункту–це нормативно-правовий акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій та об’єктів благоустрою. Правила розробляються для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ населення та всіх зацікавлених до затверджених Правил.

А щодо діючих місцевих нормативно-правових актів, то Документ не відповідає чинній нормативно-правовій базі України і не може об’єктивно регулювати відносини, що виникають у сфері благоустрою м. Новий Розділ.

Неможливість застосування у подальшому Документа пов’язана із:

-         невідповідністю чинним нормативно-правовим актам України;

-         неспроможністю регулювати сучасні відносини у сфері благоустрою;

-         неспроможністю повною мірою забезпечувати охорону прав і законних інтересів громадян міста, фізичних та юридичних осіб;

-         відсутністю підстав для застосування мір адміністративного впливу до порушників у сфері благоустрою.

 

          2.Мета регулювання

Метою даного регулювання є:

-         створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

-         збереження і охорона навколишнього природного середовища;

-         забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

 

3. Альтернативи

1.      Залишити чинним Документ.

2.      Користуватись Законом України «Про благоустрій населених пунктів».

3.      Прийняття рішення Новороздільської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою та забезпечення чистоти і порядку в м. Новий Розділ».

Альтернатива 1. Залишити чинними Документ. Дана альтернатива не прийнятна через те, що він не відповідає вимогам чинних нормативно-правових актів, а тому не може за допомогою сучасних важелів регулювати відносини у сфері благоустрою, забезпечувати охорону прав і законних інтересів громадян міста.

Альтернатива 2. Користуватись Законом України «Про благоустрій населених пунктів».

Ст.34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» визначає, що Правила благоустрою території населеного пункту–нормативно-правовий акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою. Правила розробляються для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ населення до затверджених Правил.

Отже, дана альтернатива не прийнятна через те, що в даному Законі є пряма вказівка розробку та затвердження Правил благоустрою території в усіх селах, селищах, містах.

Альтернатива 3. "Затвердження Правил благоустрою та забезпечення чистоти і порядку в м. Новий Розділ" забезпечить:

- дотримання вимог законодавства щодо затвердження органом місцевого самоврядування правил благоустрою території;

-   чітке визначення прав і обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою;

- розмежування відповідальності між суб’єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування;

- наявність єдиного систематизованого нормативно-правового акту, який регулює відносини, що виникають у сфері благоустрою м. Новий Розділ, визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою міста і спрямований на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини.

Таким чином, єдиним прийнятним заходом є затвердження "Правил благоустрою та забезпечення чистоти і порядку в м. Новий Розділ " як нормативно-правового акту, що цілком відповідає вимогам законодавства.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблем, і відповідні заходи

Рішення встановлює:

1.Правила благоустрою та забезпечення чистоти і порядку в м. Новий Розділ, які визначають:

- учасників правовідносин у сфері благоустрою;

- об’єкти у сфері благоустрою, їх утримання та використання;

- обмеження при використанні об’єктів благоустрою;

- права та обов’язки підприємств, установ, організацій, усіх форм власності у сфері благоустрою м. Новий Розділ;

- встановлюються заборони, щодо вчинення дій, що негативно впливають на благоустрій;

- основні вимоги до організації благоустрою у приватному секторі;

2. Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою.

3.План благоустрою міста до 2015 року;

4.Закріплення за суб’єктами господарської діяльності територій для прибирання, очищення від снігу та здійснення протиожеледних заходів.

 

5  Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей

Досягнення мети, зазначеної у п.2 цього Аналізу, є можливим завдяки затвердженню рішенням сесії Новороздільської міської ради Правил благоустрою та забезпечення чистоти і порядку в м. Новий Розділ.

Контроль за виконанням цього рішення пропонується покласти на заступника  міського голови з питань діяльності виконавчих органів О.Шайногу.

Розробка рішення сесії Новороздільської міської ради здійснюється за принципами:

-         законності;

-         гласності (відкритості та загальнодоступності);

-         колегіальності.

 

6.Визначення показників результативності рішення

1.Показником результативності рішення є кількість порушень Правил благоустрою та забезпечення чистоти і порядку в м. Новий Розділ, кількість несанкціонованих звалищ сміття.

2. Суб’єктами господарювання та /або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акту, витрачатимуться кошти на утримання у належному санітарному стані територій прилеглих до їх будівель та споруд, об’єктів торгівлі. Вказане утримання включає ручне або механічне прибирання, збір випадкового сміття, виконання власними силами або шляхом оплати послуг спеціалізованими організаціями робіт по прибиранню снігу, криги, здійсненню протиожеледних заходів.

Встановити конкретний розмір коштів на прибирання території та кількість суб’єктів господарювання, в тому числі і фізичних осіб не являється можливим.

3. У відповідності з ч.5 ст.12 Закону україни «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03 №1160-IV рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/ або фізичних осіб з основних положень рішення визначається кількістю осіб, які:

- прочитають зазначене рішення в офіційних засобах масової інформації, а саме: «Вісник Розділля» за результатами оприлюднення;

- отримують регуляторний акт за запитами до органу місцевого самоврядування;

- отримують регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами визначеними в «Правилах благоустрою та забезпечення чистоти і порядку в м. Новий Розділ"

7        Обґрунтування терміну дії рішення

Рішення є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов’язковим до застосування на території міста Новий Розділ, термін дії якого довгостроковий (до прийняття нових нормативно-правових актів). У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, у нього вноситимуться зміни та корегування. Ризик зовнішніх чинників відсутній, так як впровадження «Правил благоустрою» відповідає чинному законодавству.

 

8        Визначення показників результативності рішення

1. Показником результативності рішення є кількість порушень Правил благоустрою та забезпечення чистоти і порядку в м. Новий Розділ, кількість несанкціонованих звалищ сміття.

2. Суб’єктами господарювання та /або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акту, витрачатимуться кошти на утримання у належному санітарному стані належних їх територій, територій прилеглих до їх будівель та споруд, об"єктів торгівлі. Вказане утримання включає ручне або механічне прибирання, збір випадкового сміття, виконання власними силами або шляхом оплати послуг спеціалізованими організаціями робіт по прибиранню снігу, криги, здійсненню протиожеледних заходів.

Встановити конкретний розмір коштів на прибирання території та кількість суб"єктів господарювання, в тому числі і фізичних осіб не уявляється можливим.

3. У відповідності з ч.5 ст.12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03 №1160-IV рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/ або фізичних осіб з основних положень рішення визначається кількістю осіб, які:

- прочитають зазначене рішення в офіційних засобах масової інформації, а саме: «Вісник Розділля» за результатами оприлюднення:

- отримують регуляторний акт за запитами до органу місцевого самоврядування;

- отримують регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами визначеними в «Правилах благоустрою».

 

9        Визначення заходів відстеження результативності рішення

Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою проведення базового та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

Результативність рішення буде відстежуватись за допомогою порівняння числових показників (кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення).

Джерелами інформації для відстеження результативності регуляторного акту будуть слугувати періодичні перевірки, рейди повноважний представників органу місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та їх оперативна інформація щодо рівня благоустрою міста, а також кількість порушень Правил благоустрою та забезпечення чистоти і порядку в м. Новий Розділ».

 

 

Начальник відділу 

КМ та приватизації                          (підпис)                                  М.М.Наконечний                                                                              

 
< Попередня   Наступна >
 
Top! Image Image Top!