www.mis.lviv.ua
Головна arrow Офіційно arrow Рішення виконавчого комітету (2009р.) arrow Рішення № 451 від 17.11.2009р.
26.02.2021
 
 
Рішення № 451 від 17.11.2009р. Переглянути як PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
08.08.2010
Image

НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 451

17 листопада  2009 року 
Про затвердження Положення
про комісію з питань реформування
житлово-комунального господарства міста

        Згідно розпорядження міського голови від 27.10.09 р. № 207 „Про створення комісії з питань реформування житлово-комунального господарства м. Новий Розділ”, на виконання  Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки, затвердженої Законом України від 11.06.09 р. № 1511-УІ, розглянувши та обговоривши проект Положення про комісію з питань реформування житлово-комунального господарства міста Новий Розділ, відповідно до ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Новороздільської міської ради

В И Р І Ш И В:
 
         1. Затвердити Положення про комісію з питань реформування житлово-комунального господарства міста Новий Розділ, згідно Додатку.
         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Шайногу О. І.
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                       Володимир ТУЗ

                                                                     Додаток

                                                                                               до рішення виконавчого 

   комітету 

                                                                                         № 451 від  17.11.2009 року                                                                                                                    

П О Л О Ж Е Н Н Я

про комісію з питань реформування житлово-комунального

господарства міста Новий Розділ

1. Комісія з питань реформування житлово-комунального господарства міста (далі – комісія) є консультативно-дорадчим органом при виконавчому комітеті Новороздільської міської ради, який утворюється виконавчим комітетом з представників органів місцевого самоврядування м. Новий Розділ, енергопостачальних підприємств, підприємств житлово-комунального господарства всіх форм власності, інших установ та організацій.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України , а також цим Положенням.

3. Основними завданнями комісії є розгляд питань та внесення пропозицій щодо:

- прискорення реформування житлово-комунального господарства м. Новий Розділ;
           - запровадження економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги;
           - забезпечення повноти та якості надання житлово-комунальних послуг;
           - забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства;
           - впорядкування норм споживання населенням житлово-комунальних послуг та нормативів втрат цих послуг, що відшкодовуються тарифами;
- забезпечення покращення  розрахунків населення за спожиті житлово-комунальні послуги.

4. Комісія забезпечує:

- розробку концептуальних положень програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Новий Розділ на 2009-2014 роки;

- проведення постійного моніторингу стану реформування вищеназваної галузі міста;

      - здійснення у межах своїх повноважень контролю за виконанням заходів з реформування житлово-комунального господарства міста; 

       - щоквартальне узагальнення інформації щодо реформування житлово-комунального господарства міста;

5. Комісія має право:

   - заслуховувати інформації відділів, управлінь виконавчого комітету та підприємств житлово-комунального господарства щодо реформування галузі та з питань обґрунтованості затверджених /погоджених/ тарифів на комунальні послуги, норм їх споживання населенням;

    - одержувати безкоштовно від державних органів, а також підприємств, установ, організацій усіх форм власності інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

6. Комісія здійснює свою діяльність відповідно до плану роботи, що затверджується її головою.

7. Засідання комісії проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

8. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні понад 50 відсотків її членів.

9. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів, присутніх на засіданні членів комісії. Рішення  комісії оформляється протоколом, який затверджується головою комісії. Рішення комісії мають рекомендаційний характер.

10. Організаційне забезпечення комісії здійснюється головою та секретарем комісії.

Керуючий справами виконкому                 Анатолій Мельніков
 
< Попередня   Наступна >
 
Top! Image Image Top!