www.mis.lviv.ua
Головна arrow Доступ до публічної інформації arrow Інструкція щодо процедури подання запиту
23.10.2021
 
 
Інструкція щодо процедури подання запиту Переглянути як PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
Написав Administrator   
08.06.2011

Додаток 3

до розпорядження міського голови

  124 від 31 травня 2011 року

«Про забезпечення Новороздільською 

міською радою та її виконавчими органами

доступу до публічної інформації» 

Інструкція щодо процедури подання запиту
на інформацію та її отримання у Новороздільській
міській раді та її виконавчих органах

    1. Запитувачі інформації (далі – Запитувачі) мають право звернутися до Новороздільської міської ради та її виконавчих органів (далі – розпорядник інформації) із запитом на інформацію (далі – запит) в усній або письмовій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. 

    2. Запит подається на ім’я  міського голови в довільній формі або шляхом заповнення встановленої розпорядником інформації форми (Додаток 1 до розпорядження з обов’язковим зазначенням:

     2.1. Прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи;

     2.2. Поштової адреси або адреси електронної пошти фізичної або юридичної особи;

     2.3. Номеру домашнього або мобільного телефону – якщо такий є;

     2.4. Загального опису інформації або виду, назви, реквізитів чи змісту документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо, при клопотання термінового опрацювання запиту обов’язково вказати обґрунтування;

     2.5. Способу отримання відповіді: поштою (вказати поштову адресу); факсом (вказати номер факсу); електронною поштою (вказати E-mail) або в усній формі (вказати номер телефону);

     2.6. Підпису і дати, якщо запит подається письмово.

    3. Примітка * заповнюється у разі, якщо з поважних причин  (інвалідність, обмежені фізичні  можливості тощо) Запитувач не може подати письмовий запит, його оформляє  Відповідальна  особа з питань запитів на інформацію виконавчого комітету Новороздільської міської ради (далі – Відповідальна особа), обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту Запитувачу.

    4. Відповідальна особа реєструє запит в журналі реєстрації інформаційних запитів, про що робить відмітку в запиті.

    5. Розпорядник інформації зобов’язаний надати відповідь на запит на інформацію Запитувачу не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

    6. Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної  для  захисту  життя  чи  свободи  особи,  щодо стану довкілля,  якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися  або  можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. У такому разі Запитувач повинен надати обґрунтоване клопотання про термінове опрацювання запиту.

    7. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації  або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних,  розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації  повідомляє Запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

8. Запитувачі інформації мають право доступу до засідань сесій міської ради, постійних депутатських комісій міської ради, засідань виконавчого комітету міської ради та інших відкритих засідань (крім засідань, на яких обговорюється конфіденційна, таємна або службова інформація або випадків проведення закритих засідань, передбачених Регламентом  Новороздільської міської ради. 

    9. Запитувачі інформації також можуть реалізувати право на доступ до інформації за інформаційним запитом. У разі виникнення сумнівів у  достовірності  чи  повноті оприлюдненої інформації, Запитувач може звернутися з запитом до Відповідальної особи з питань запитів на інформацію міської  ради для перевірки та уточнення такої інформації.

    10. За результатами розгляду запиту приймається одне з рішень про:

    - задоволення запиту та надання відповіді;

    - відмову в задоволенні запиту на інформацію;

    - направлення запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача;

    - відстрочку в задоволенні запиту на інформацію

    11. Рішення, дії або бездіяльність розпорядника інформації запитувач має право оскаржити  до суду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                В. М. ТУЗ
 
 
Top! Image Image Top!