www.mis.lviv.ua
Головна arrow Офіційно arrow Рішення Новороздільської міської ради VII сесії VI arrow Рішення № 141 від 28.10.2011р.
27.09.2020
 
 
Рішення № 141 від 28.10.2011р. Переглянути як PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
07.11.2011
Image

НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 141

 

від 28.10.2011 р.
м. Новий Розділ
Про внесення змін та доповнень до
Регламенту Новороздільської міської ради

З метою забезпечення реалізації вимог законодавства щодо доступу до публічної інформації в частині публічного оприлюднення проектів та прийнятих рішень сесій міської ради, а також врегулювання деяких процедур при підготовці та проведенні сесій міської ради, відповідно до п.1 ч.1 ст.26, ст.59 закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  VІІ  сесія VІ демократичного скликання Новороздільської міської ради

 

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести змін та доповнення до регламенту Новороздільської міської ради, затвердженого рішенням ІІ сесії VІ демократичного скликання від 26.04.2011 року № 90, а саме :

            1.1 Внести наступні зміни та доповнення в статтю 31 :

1)     Доповнити статтю 31 пунктами наступного  змісту:

 «5. Розпорядження міського голови про скликання сесії міської ради із запропонованим проектом порядку денного доводиться до відома секретаря ради шляхом надання йому одного примірника розпорядження, одержання якого підтверджується підписом секретаря ради.

6.         Після одержання розпорядження про скликання сесії міської ради секретар ради дає відповідні доручення керівникам відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради для забезпечення виконання заходів по підготовці  сесії міської ради.»

2)     У зв’язку з цим, пункти 5, 6, 7 та 8 вважати пунктами 7, 8, 9 та 10.

 

            1.2 Доповнити регламент статтею 43-1 наступного змісту :

«Стаття 43-1. Оприлюднення проектів рішень ради.

1.      Обов’язково оприлюднюються проекти рішень, що підлягають обговоренню. Обговоренню підлягають проекти рішень ради, на які поширює дію закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а також проекти рішень ради нормативно-правового характеру.

2.      Такі проекти  рішень ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті Новороздільської міської ради в мережі Інтернет та/або в газеті «Вісник Розділля» не пізніше, як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

3.      Оприлюдненню також підлягають проекти рішень ради з питань, що стосуються :

-         затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання;

-         наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

-         затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку міста Новий Розділ, інших цільових програм; внесення змін та доповнень до них;

-         затвердження міського бюджету, внесення змін до нього, затвердження звіту про виконання міського бюджету;

-          утворення цільових фондів та затвердження положень про ці фонди;

-         надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

-         розпоряджання відповідно до законодавства об’єктами  комунальної власності, в т. ч. земельними ділянками; затвердження програм оренди та приватизації комунального майна;

-         створення, ліквідації, реорганізації та перепрофілювання підприємств, установ, організацій комунальної власності;

-         передачі іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

-         надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також скасування такого дозволу;

-         надання згоди на розміщення на території міста нових об’єктів, у тому числі місць чи об’єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких з діючими нормативами включає територію міста;

-         створення міліції, яка утримується за рахунок коштів міського бюджету;

-         затвердження статуту територіальної громади;

-         надання згоди на передачу об’єктів з державної в комунальну власність та передачі об’єктів з комунальної в державну власність, а також щодо придбання об’єктів державної власності;

-         питань адміністративно-територіального устрою міста;

-         інших питань, віднесених до компетенції ради.

4.      Проекти рішень ради, визначені в п.3 оприлюднюються  в термін не пізніше, як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

5.      Проект рішення ради, підготовлений відповідним розробником, та на якому стоять візи розробника проекту рішення, начальника юридичного відділу (чи особи, яка його заміняє) подається міському голові, який направляє поданий проект рішення секретарю ради та особі, яка відповідає за обслуговування офіційного веб-сайта Новороздільської міської ради, для оприлюднення даного проекту рішення.

6.      Якщо проект рішення ради, не пройшов процедури оприлюднення, такий проект рішення знімається з розгляду.

7.      Проекти рішень ради, які підлягають оприлюдненню, публікуються з врахуванням вимог законодавства в частині захисту персональних даних особи, інформації з обмеженим доступом, конфіденційної та таємної інформації. »

 

            1.3 Внести наступні зміни в статтю 42 :

1)     доповнити статтю пунктом 1 в редакції :

«1. Розробниками проекту рішення ради можуть виступати :

-         міський голова;

-         постійна комісія ради;

-         депутатська фракція, група;

-         секретар ради;

-     депутат міської ради;

-         виконавчий комітет, відділ, управління чи інший виконавчий орган ради в особі його керівника;

-         інший суб’єкт, в порядку місцевої ініціативи.»

2)     У зв’язку з цим, пункти 1, 2, 3 та 4 вважати пунктами 2, 3, 4 та 5. 

 

            1.4 Доповнити пункт 4 статті 23 реченням наступного змісту :

«Для забезпечення виконання визначених законом та цим регламентом повноважень, секретар ради може давати доручення керівникам відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, депутатам, головам постійних комісій.»

            1.5 Статтю 80 викласти в наступній редакції :

«Стаття 80. Оприлюднення прийнятих рішень, заяв, звернень.

1.      Прийняті рішення ради, заяви та звернення підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Новороздільської міської ради в мережі Інтернет та/або міській газеті «Вісник Розділля».

2.      Рішення ради нормативно-правового характеру обов’язково публікуються в газеті «Вісник Розділля».

3.      Прийняті рішення ради оприлюднюються на протязі п’яти робочих днів з дати їх затвердження з врахуванням вимог законодавства в частині захисту персональних даних особи, інформації з обмеженим доступом, конфіденційної та таємної інформації.

4.      Підписані міським головою рішення, заяви та звернення міської ради передаються для оприлюднення на офіційному веб-сайті Новороздільської міської ради в мережі Інтернет секретарем ради  особі, відповідальній за обслуговування веб-сайту .»

 

1.6 Доповнити пункт 1 статті 62 реченням наступного змісту :

«Прийняті заяви та звернення міської ради підписуються секретарем ради.»

            1.7 Доповнити регламент статтею 80-1 наступного змісту : 

«Стаття 80-1. Порядок внесення змін до рішень міської ради.

1.      У випадку внесення змін чи доповнень до рішення сесії, скасування його, чи визнання таким, що втратило чинність, про це на оригіналі рішення, якщо воно знаходиться на зберіганні в секретаря ради, за його підписом ставиться відмітка шляхом напису із зазначенням реквізитів рішення, яким вносяться зміни чи доповнення до даного рішення, скасовується чи визнається таким, що втратило чинність.

2.      Якщо зміни чи доповнення вносяться до рішення сесії, яке знаходиться на зберіганні в архівній установі, то проставляння такої відмітки на оригіналі даного рішення проводиться працівником архівної установи. »

2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради Петраша П. П. та комісію з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку (голова – Чиж І. Ю.).

 

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА          (підпис)            В. М. ТУЗ

 
< Попередня   Наступна >
 
Top! Image Image Top!