www.mis.lviv.ua
Головна arrow Офіційно arrow Рішення Новороздільської міської ради XI сесії VI arrow Рішення № 177 від 30.12.2011р.
02.07.2020
 
 
Рішення № 177 від 30.12.2011р. Переглянути як PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
08.01.2012
Image

НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 177

від 30.12.2011 р.

м. Новий Розділ

 

Про міський бюджет м. Новий Розділ на 2012 рік

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік”, п.23 ч.1 ст.26 закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні", ХІ сесія VІ демократичного скликання  Новороздільської міської ради 

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2012 рік у сумі 83 230,7 тис. грн.

          Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 80 347,1 тис. грн., спеціального фонду бюджету – 2 883,6 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку –  858,6 тис. грн.  (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2012 рік у сумі 83 230,7 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в  сумі 80 347,1 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 2 883,6 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку –  858,6 тис. грн. за функціональною (додаток 2), відомчою (додаток 3) структурою бюджету, відомчою по програмно-цільовому методу (додаток 3.1).

3. Установити розмір оборотної касової готівки міського бюджету на 2012 рік в сумі 700,0 тис. грн. (додаток 6).

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2012 рік субвенцій:

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям в сумі  19 601,5 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот в сумі  8 425,2 тис. грн.; 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг  з  послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,  квартирної плати, вивезення побутового сміття в сумі  251,4 тис. грн.; 

- субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 678,7 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»  в сумі 3,317 тис. грн.

  5. Затвердити перелік об’єктів фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку. (додаток №4).

6. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2012 рік у сумі  30,0 тис. грн.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2012 рік за їх економічною структурою, зокрема:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

трансферти населенню.

          

8. Встановити, що прийняті міською радою рішення стосовно проведення окремих видатків і реалізації програм проводити лише в межах виділених на 2012 рік коштів відповідно до бюджетних показників.  

Припинити прийняття нових програм, кошти на реалізацію яких не передбачені в міському бюджеті на 2012 рік.

9. Встановити граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників коштів міського бюджету з урахуванням виконання заходів з енергозбереження (додаток 5).

10. Взяти до відома, що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України:

 10.1. У межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету місцевий фінансовий орган за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

 10.2. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюється  за рішенням виконавчого органу міської ради погодженим з бюджетною комісією міської ради. 

 10.3. Забороняється без внесення змін до рішення про місцевий бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування.

11. Виконавчому комітету міської ради:

11.1 Відповідно до вимог статті 73 Бюджетного кодексу України виступати у 2012 році в особі міського голови одержувачем:

-  середньострокових позик за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, які надаються за умови невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів міського бюджету, визначених у Законі України „Про Державний бюджет України на 2012 рік”;

- позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку міського бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

- позик на покриття тимчасових касових розривів у показниках міського бюджету за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами для забезпечення оплати праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг, енергоносіїв та інших захищених видатків загального фонду.

11.2. За наявності тимчасово вільних коштів міського бюджету спрямовувати їх на депозитні рахунки фінансово-кредитних установ відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України. 

12. Головним розпорядникам та розпорядникам коштів міського бюджету:

 12.1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. 

 12.2. Затвердити граничні обсяги споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 12.3. При складанні кошторисів видатків на утримання бюджетних установ передбачити в максимально можливих обсягах асигнування за загальним та спеціальним фондами на заходи з енергозбереження.

13. Фінансовому управлінню міської ради :

- видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, фінансувати за відсутності протермінованої заборгованості із заробітної плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії. Кошти на інші видатки виділяти лише за наявності забезпечення реальних надходжень бюджету;

- кошти з міського бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах державного казначейства на підставі замовлень головних розпорядників коштів;

- врахувати внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації відповідно до вимог Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік” у частині присвоєння окремим трансфертам,  доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, при складанні і виконанні розпису міського бюджету на 2012 рік.

14. Делегувати повноваження міському голові в міжсесійний період вносити зміни по доходах і видатках міського бюджету на 2012 рік при одержанні субвенції з державного і обласного бюджетів з наступним затвердженням внесених змін на сесії міської ради.

15. При внесенні змін до показників міського бюджету на 2012 рік за рахунок залишків коштів загального фонду передбачити додаткове фінансування видатків на харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл, створення недоторканого запасу медикаментів і виробів медичного призначення медичної служби цивільного захисту населення м. Новий Розділ.

16. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів, регуляторної політики (голова - Засанський В.І.)

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                      В. М. ТУЗ

 

Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 3-1
Додаток 4
Додаток 5
Додаток 6

 
Наступна >
 
Top! Image Image Top!