www.mis.lviv.ua
Головна arrow Офіційно arrow Рішення Новороздільської міської ради LVII сес.VI arrow Рішення № 726 від 30.01.2015р.
16.07.2020
 
 
Рішення № 726 від 30.01.2015р. Переглянути як PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
09.02.2015
Image

НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 726

від 30.01.2015 р.
м. Новий Розділ
Про міський бюджет м. Новий Розділ
на 2015 р.
                                    

Розглянувши проект міського бюджету м. Новий Розділ на 2015 рік, погодженого рішенням виконавчого комітету від 27.01.2015 р. №18 «Про розгляд проекту міського бюджету міста Новий Розділ на 2015 рік», відповідно до статей 75, 76, 77  Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», п.23 ч.1 ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», LVII сесія VІ демократичного скликання  Новороздільської міської ради 

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.  Визначити на 2015 рік : 

 

- доходи  міського бюджету у сумі 121 822,1 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду  бюджету – 119 927,4 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету – 1 894,7  тис. грн., в тому числі бюджету розвитку – 56,0 тис. грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету  у сумі 121 822,1 тис. грн.,  у тому числі  видатки загального фонду бюджету – 119 319,0 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету  - 2 503,1 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку -  664,4 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

 

2.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2015 рік за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету  у сумі  800,0 тис. грн. та передачу коштів з загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 608,4 тис. грн.  згідно з додатком 4 до цього рішення;

 

4.   Затвердити  міжбюджетні трансферти на 2015 рік згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити перелік об’єктів (видатків), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення.

6.  Затвердити на 2015 рік резервний фонд міського бюджету у сумі  30,0 тис. грн.

7. Затвердити перелік захищених  видатків загального фонду міського бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

-  оплата праці працівників бюджетних установ;

-  нарахування на заробітну  плату;

-  придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ;

-  забезпечення продуктами  харчування;

-  оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

-  поточні трансферти населенню.

8.  Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міських програм згідно з додатком 7 до цього рішення.

Встановити, що прийняті міською радою рішення стосовно проведення окремих видатків і реалізації програм проводити лише в межах виділених на 2015 рік коштів відповідно до бюджетних показників.  

Припинити прийняття нових програм, кошти на реалізацію яких не передбачені в міському бюджеті на 2015 рік.

9. Затвердити обгрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників коштів міського бюджету згідно з додатком 8 до цього рішення. 

10.   Установити, що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України:

10.1. У межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету місцевий фінансовий орган за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

10.2. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюється  за рішенням виконавчого органу міської ради погодженим з бюджетною комісією міської ради. 

10.3. Забороняється без внесення змін до рішення про місцевий бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету на:

      - оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

       -  видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування.

 11.   Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України,  виступати у 2015 році в особі начальника фінансового управління міської ради одержувачем:

       - позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду,у межах поточного бюджетного періоду  за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 12. Фінансовому управлінню за наявності тимчасово вільних коштів міського бюджету спрямовувати їх на депозитні рахунки фінансово-кредитних установ відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України. 

 13.  Головним розпорядникам та розпорядникам коштів міського бюджету:

                13.1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. 

           13.2. Затвердити граничні обсяги споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

           13.3. При складанні кошторисів видатків на утримання бюджетних установ передбачити в максимально можливих обсягах асигнування за загальним та спеціальним фондами на заходи з енергозбереження.

14.   Фінансовому управлінню міської ради :

       - видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, фінансувати за відсутності  заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії. Кошти на інші видатки виділяти лише за наявності забезпечення реальних надходжень бюджету;

     - кошти з міського бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах державного казначейства на підставі замовлень головних розпорядників коштів;

15. Делегувати повноваження міському голові в міжсесійний період вносити зміни по доходах і видатках міського бюджету на 2015 рік при одержанні субвенції з державного і обласного бюджетів з наступним затвердженням внесених змін на сесії міської ради.

16.  Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів, регуляторної політики (голова  Засанський В. І.).

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                  В. М. ТУЗ
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4
Додаток 5
Додаток 6
Додаток 7
Додаток 8
 
< Попередня   Наступна >
 
Top! Image Image Top!