www.mis.lviv.ua
Головна arrow Офіційно arrow Рішення Новороздільської МР XIV сесії VII ДС arrow Рішення № 247 від 24.12.2016р.
20.10.2021
 
 
Рішення № 247 від 24.12.2016р.
29.12.2016
Image

НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 247

24.12.2016 року
Про міський бюджет на 2017 рік
                   

Відповідно до статей 75, 76, 77  Бюджетного кодексу України,  п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», ХІV сесія VІІ демократичного скликання  Новороздільської міської ради 

В И Р І Ш И Л А :
1.                      Визначити на 2017рік:
-  доходи міського бюджету у сумі 218226,1 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 213503,3 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 4722,8 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  2190,0 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;
-  видатки міського бюджету у сумі 218226,1 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 213503,3 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 4722,8 тис. гривень;
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 213503,3 тис. грн. та спеціальному фонду 4722,8 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.
3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету  у сумі 1000,0 тис. гривень. згідно з додатком № 2
4. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 4 до цього рішення.
 5.  Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд міського бюджету у сумі 40,0 тис. гривень.
 6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою: 
-  оплата праці працівників бюджетних установ;
-  нарахування на заробітну  плату;
-  придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ;
-  забезпечення продуктами  харчування;
-  оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
-  поточні трансферти населенню;
7. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм  згідно з додатком № 5 до цього рішення.
8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління Новороздільської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
9. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 10. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік:
до доходів належать надходження, визначені у ст. 64 Бюджетного кодексу України.
11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені у ст. 69-1, ст.71 Бюджетного кодексу України.
  Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                А.Р. МЕЛЕШКО
Додатки 1, 2, 3, 4, 5.
 
 
Top! Image Image Top!